Kim jesteśmy

dr Katarzyna KuczyńskaK Kuczynska 2

Pracuje we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Gimnazjum Nr 14. Od ponad dekady naucza przedmiotów filozoficznych i jest zaangażowana w ich popularyzację. We współpracy z Pracownią Dydaktyki Filozofii IF UWr. organizowała „Anima(cje) Filozofii”, na bazie których wyrósł projekt „Jestem z Wrocławia, więc myślę”, realizowany przez Departament Edukacji. 
W opinii współpracowników w projekcie pełni rolę: inicjatorki, koordynatorki, wsparcia emocjonalnego, aprowizatorki, mentorki, sprzątaczki… Jak wyjaśnia, niewątpliwie ma to swoje źródło w głęboko żywionym przez nią przekonaniu, że filozofia jest na wskroś praktyczną dziedziną wiedzy…


Sebastian WachowiakSebasian Wachowiak

Filozof i pedagog; nauczyciel etyki i filozofii we wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zaangażowany w promowanie edukacji filozoficznej
we Wrocławiu. Dbałość o przedmiotową kulturę dydaktyczną pielęgnuje poprzez udział w rozmaitych projektach na obrzeżach edukacji publicznej (m.in. „Anima(cje) Filozofii”; „Jestem z Wrocławia, więc myślę”; „Porządne myślenie”). Zainteresowany dydaktyką filozofii, związkami między filozofią i literaturą, filmem oraz kuchnią wegetariańską.dr Łukasz NyslerŁukasz Nysler 

Adiunkt w Instytucie Filozofii UWr, nauczyciel etyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu (Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego, Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi), uczestnik (współprowadzący) różnych form edukacji filozoficznej,
m.in. “Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej” (od 2005 r. główny organizator), “Animacji Filozofii”, projektu “Jestem z Wrocławia, więc myślę” (od 2014 r.).Maja DadosMaja Dados Filozowrocław

Absolwentka filozofii, studentka judaistyki oraz nauczycielka w liceum. Zaangażowana w liczne projekty edukacyjne, współtworzyła między innymi: ‘Letnią Akademię Sztuki’, ‘Anima(cje) Filozofii’, ‘Jestem z Wrocławia, więc myślę’. Prowadziła też zajęcia dotyczące kultury żydowskiej
i działa w kole naukowym ‘Sznirele Perele’. Prywatnie jest mamą dwuletniego Lucka, badaczką popkultury, amatorką teatru i molem książkowym. Jej zainteresowania mieszczą się na pograniczu literatury, filozofii i sztuki. Organizuje również coroczne spotkania poetyckie przy grobie Rafała Wojaczka.


 

dr Jola PopińskaJola Popińska

Pracuje w Zespole Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej, wcześniej na wrocławskich uczelniach oraz na różnych szczeblach edukacji szkolnej (od szkoły podstawowej do liceum). Uczy przez internet w projekcie Polskich Szkół Internetowych Libratus, pracuje także jako archiwista. Jest doktorem w zakresie historii, jednak w ukryciu od zawsze romansowała z filozofią. Uczestniczy w projekcie „Jestem z Wrocławia, więc myślę”, pracując z grupą wiekową, która nie ma nabożnego stosunku do dogmatów, bo ich jeszcze nie zna. Czyli z… grupą przedszkolną.


Wiktor FigielW Figiel

Nauczyciel przedmiotów filozoficznych w gimnazjum oraz liceum. Współpracuje przy filozoficznych inicjatywach edukacyjnych dla młodzieży Anima(cje) Filozofii przy Instytucie Filozofii UWr., „Jestem z Wrocławia, więc myślę”, „Porządne myślenie”. Autor publikowanych scenariuszy lekcyjnych z zakresu filozoficznej edukacji medialnej, w tym scenariuszy dla Filmoteki Szkolnej.  Trener programu Destination Imagination. Poszukuje pytań filozoficznych w filmach (zwłaszcza w kinie science-fiction). Uwielbia gry logiczne i planszowe, od niedawna zafascynowany pantomimą.