Jak pracujemy

Sposoby pracy są dostosowane do odpowiednich poziomów edukacyjnych (aczkolwiek gry stosujemy także na etapie gimnazjum i liceum 🙂 ):

  • gry i zabawy tematyczne połączone z mini dyskusjami w przedszkolu;
  • holistyczna refleksja nad całością doświadczenie (wraz z treściami wiedzy zdobywanymi w szkole) w szkole podstawowej;
  • praca z produktami współczesnej kultury oraz analiza aktualnych wydarzeń społecznych w gimnazjum oraz szkole średniej (na ostatnim etapie edukacyjnym pojawią się także próby lektury klasycznych i współczesnych myślicieli);

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami zajęć w zakładce Zajęcia.