Zajęcia

W poszczególnych zakładkach znajdziecie scenariusze zajęć danego poziomu edukacyjnego.

Szybkie podsumowanie kolejnych „edycji” warsztatów:

2012/2013 „Co jest?” (tzw. problematyka ontologiczna, skupiona na zagadnieniach różnego sposobu istnienia zjawisk w świecie – np. w przedszkolu: Czym jest marzenie?; poszukiwania istotnych cech rzeczy etc.).

2013/2014 „Jak poznajemy?” (tzw. problematyka epistemologiczna, skupiona na zagadnieniach dotyczących źródeł wiedzy, prawomocności sądów poznawczych, odróżnieniu metod poznania naukowego od innych form).

2014/2015 „Jak należy żyć?” (tzw. problematyk etyczna, odnosząca się do sposobów porządkowania życia jednostkowego i społecznego; poszukiwania norm moralnych i etycznych – np. Czym jest sprawiedliwość?).

2015/2016 „Co to jest piękno?” (tzw. problematyka estetyczna, czyli refleksja nad wartościami estetycznymi, ich relacji do innych wartości – zwłaszcza etycznych; np. problem ciała ludzkiego jako dzieła sztuki).

2016/2017 „Co czynimy, gdy mówimy?” (tzw. problematyka lingwistyczna, dotycząca relacji między językiem a budowaniem rzeczywistości społecznej i kulturowej, sztuka retoryki, debata jako obywatelska metoda komunikacji).